Slika vesti

Факултети - уговор о сарадњи

апр. 24, 2018./ Аутор: СИНДИКАТ

Независни синдикат радника ЈКП Београдски водовод и канализација из Београда је потписао Уговор о школовању чланова Независног синдиката на Факултетима и то:

Факултету за пословне студије и право са четири студијска програма Право - дипломирани правник, Пословна економија - дипломирани економиста, Менаџмент - дипломирани менаџер и Безбедност - дипломирани менаџер безбедности.

Поред основних академских студија које трају 4 године, где се остварује 240 бодова, на наведеном Факултету се могу уписати Мастер студије: за право - мастер правник, пословну економију - мастер економиста, менаџмент - мастер менаџер, безбедност - мастер менаџер у области безбедности и мастер политиколог. Наведене студије трају 1 годину.

На Факултету за информационе технологије и инжињерство постоје 2 студијска програма и то: инжењерски менаџмент - дипломирани инжењер менаџмента и Информациони системи - дипломирани информатичар. На овим програми се остварује 240 бодова.

На наведеном Факултету се могу завршити и мастер студије које трају 1 годину и стећи звања мастер инжењер менаџмента и мастер информатичар и на њима се остварује 60 бодова.

Сви студијски програми су акредитовани, а ове године и реакредитовани.

Факултети се налазе у Београду у улици Јурија Гагарина 149а (тржни центар Пирамида). На Факултету су ангажовани компетентни професори. Спадају у ред високо рангираних приватних Факултета. Из Вашег предузећа имамо уписане студенте који о Факултетима имају позитивно мишљење.

Поред наведених Факултета заинтересовани се могу уписати на Високу школу струковних студија за менаџмент и пословне комуникације из Сремских Карловаца, која се налази у Младеновцу у центру града. Школа има 5 студијских програма: примењена информатика (интернет програмирање), менаџмент трговине и маркетинга, менаџмент пословних комуникација, менаџмент у угоститељству и предузетништво.

Сви програми су акредитовани и на њима се стиче 180 бодова.

На основу закључених Уговора са Факултетима и Високом школом, чланови синдиката и чланови њихових породица на основу потврде свог синдиката добијају попуст од 10% од годишње школарине тако уместо 1200 еура у динарској противвредности плаћају 1080 еура уз могућност плаћања одједном, у шест месечних рата или путем административне забране на зараду запосленог члана синдиката у 12 месечних рата у износу од 90 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

У цену су урачунате све обавезе студента на име школарине, литературе и испита.

Уписани студент добија на поклон таблет.

Такође се уз попуст школарине могу уписати и мастер студије и уместо 1800 еура, школарина износи 1620 еура увећано за 200 еура за одбрану мастер рада.

Плаћање школарине се може обавити у 12 рата по 135 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

На Високој школи струковних студија умањена школарина износи 870 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС. У наведену школарину су урачунате све обавезе студената (школарина, књиге, испити). Начин плаћања је исти као код Факултета.

За све детаљније информације можете се обратити на контакт телефоне: 064-1929200 или 064-3033066 или путем електронске поште: milovanmjankovic@gmail.com или milanmjankovic@yahoo.com.

www.fpsp.edu.rs
www.mpk.edu.rs