Slika vesti

Семинар, Кладово „Основни принципи органиовања синдиката, стратегија колективног преговарања, и социјалног дијалога у савременом свету“

окт. 10, 2018./ Аутор: СИНДИКАТ

У Кладову је у периоду од 4. до 7. октобра одржан семинар на тему: „Основни принципи органиовања синдиката, стратегија колективног преговарања, и социјалног дијалога у савременом свету“. Семинар је организовало руководство Новог синдиката комуналаца Београда, уз стручну подршку Центра за индустријске односе, организације која се бави питањима радног и социјалног права, радних и синдикалних права, изградње социјаног мира и Високе струковне школе за предузетништво из Београда, која поред високошколског образовања, успешно реализује и читав низ облика неформалног образовања, у функцији унапређивања стручних и професионалних капацитета запослених.

Семинар је отворио потпредседник Извршног одбора Независног синдиката ЈКП "БВК" Александар Праизовић. Он је у уводној речи, истакао да смо, као запослени и као чланови и активисти синдиката савременици новог доба у коме су знање и информације кључне покретачке снаге развоја, што се односи и на синдикате. Из тога је проситекао и основни циљ овог семинара – да активисти синдиката стекну потребна знања у области синдикалног рада и деловања, вештине преговарања, представљања, заступања, да се оспособе да ове инструменте ефикасно користе у борби за радничка и синдикална права и да се мотивишу да се и даље, континуирано образују у овој области. То је, посебно важно, јер се у чланство и рад Синдиката у протеклом периоду учланио и  велики број младих људи, мотивисаних да се ангажују у синдикалној борби, чиме је снага синдиката знатно повећана. У складу са овим циљевима одабрани су полазници семинара, чланови руководства Новог синдката и организација синдиката у предузећима, од којих је знатан број први пут на функцијама у синдикату.

Предавачи на семинару, били су истакнути стручњаци и професори у области индустријских односа, који се годинама баве теоријом, али и практичним питањима односа државе, радника, односно радничких синдиката и послодаваца предвођени проф.др. Дарком Маринковићем, који је и Директор Центра за индустријске односе. Они су полазницима говорили о основним друштвеним и моралним принципима на којима је настао и данас се темељи раднички и синдикални покрет, о препознавању и јачању тих принципа и темеља у савременом добу. Предавачи су акценат ставили на програмске и организационе принципе и циљеве синдикалне борбе, на анализу друштвених чинилаца на којима се заснива друштвена моћ синдиката, учешће синдиката у политичком животу друштва, углед међу радницима и у јавном мњењу. У том контексту предавачи и полазници су критички анализирали стање, проблеме и отворења питања успостављања и развоја система колективног преговарања.

По оцени полазника, највише им је користио интерактивни метод рада који су примењивали предавачи, који подразумева сталну комуникацију између предавача и полазника, могућност полазника да се у сваком моменту укључе у расправу, да постављају питања предавачима, да износе своја мишљења и искуства из праксе колективног преговарања у предузећима. У том контексту, било је речи и о процесу добијања репрезентативности Новог синдиката комуналаца на нивоу Града Београда.

Полазници су активно учествовали у радионицама о планирању рада, као и анализама чинилаца који позитивно или негативно делују на друштвену моћ и акциону способност синдиката.

У складу са стандардима рада Центра свим полазницима додељени су сертификати о похањању семинара. Том приликом промовисан је и нови начин рада четврте генереције Академије рада. Рад Академије ће се убудуће одвијати тако што ће полазници различитих облика образовања у области радних и индустријских односа за похађање сваког облика добијати одређени број поена. Када полазник сакупи потребан број поена стиче право да му се одреди ментор и да ради завршни рад, који ће јавно бранити.

Рад семинара закључио је Радуле Ристић, председник Новог синдиката комуналаца Београда. Он је у током семинара, у његовом формалном и не формалном делу, говорио о задацима који се налазе пред Синдикатом, потреби унапређивања инструмената синдикалне борбе и у том смислу, потреби настављања процеса образовања у функцији оспособљавања и мотивисања све ширег круга чланова синдиката за успешан синдикални рад.

Своје утиске изнео је Стеван Коврлија, секретар Независног синдиката ЈКП "БВК":
„По први пут Независни синдикат је, у организацији са Центром за индустријске односе, организовао вишедневни семинар по називом „Основни принципи организовања синдиката, стратегије колективног преговарања и социјалног дијалога у савременом добу“. Учешће је узео Нови синдикат комуналаца Београда односно његови чланови, представници из Паркинг сервиса, Јавне расвете, Београд пута, Градског саобраћајног предузећа и Београдског водовода и канализације.

Идеја за оваквим семинаром је настала због потребе да што већи број новозапослених, пре свега младих људи едукујемо, информишемо о значају синдиката и синдикалног деловања у времену у којем живимо,те да их упознамо са начинима  функционисања синдиката на свим нивоима организовања. Сјајни предавачи Центра за индустријске односе су у својим излагањима били врло отворени и јасни, вођене су отворене дискусије око свих питања која су полазнике посебно занимала.

Највише је било речи о правима радника, значају широког спектра знања синдикалних представника, колективном преговарању, социјалном дијалогу и едукацији чланова синдиката. Своје новостечено знање учесници су могли да тестирају кроз радионице где су на конкретним задацима тражили најбоља решења за пред њих изнете проблеме.

Слободно време ван оквира предавања искоришћено је како би нове чланове упознали са начинима рада и функционисања синдиката из предузећа из којих долазе и размени искуства са осталим колегама, обзиром да свако од горе поменутих предузећа има своје специфичности.

Како је на семинару показана истинска жеља и енергија за променом и унапређењем борбе за бољи положај радника, Независни синдикат ће тиме охрабрен и мотивисан, у времену које је пред нама, учинити све да едукује и укључи у рад синдиката већи број, пре свега млађих чланова ослањајући се на њихову енергију и знање. У том процесу од изузетног значаја ће бити и  помоћ  „старијих“ синдикалаца, њихово знање и дугогодишње искуство у синдикалном раду“

Слике са семинара можете погледати овде