Slika vesti

Саветовање, Палић 2018

септ. 30, 2018./ Аутор: СИНДИКАТ

У периоду од 23-26. септембра 2018. године одржан је семинар под називом “Новине и примена општих и финансијских прописа у приватном и у јавном сектору” у организацији компаније „Параграф“ из Београда. Као дугогодишњи сарадници компаније „Параграф“ искористили смо прилику да пошаљемо делегацију у саставу Д.Стајић, М.Тоцкић, С.Новковић и С.Коврлија како би ишли у корак са свим дешавањима која се могу тицати статуса и положаја запослених у нашем предузећу.

Поред изузетно интересантних тема издвојили би смо део који говори о новинама у платама у јавном сектору, каталогу радних места који ће свакако претрпети одређене измене након урађених аналаиза послова, радних места  и броја извршилаца. Такође је било речи о радним односима и управном поступку, интерном тржишту рада које тренутно нефункционише, извештају европске комисије која тражи да се побољшају прописи из ове области, смањи број вршилаца дужности и радника на одређено време. Важан део семинара је био онај у коме се говорило о судској пракси у вези ћутања управе. Битан фактор је познавање процедура и рокова како би правовремено  и по тачној процедури обратили надлежном органу. Све о темама које су биле предмет саветовања могла су се поставити питања кроз интерактивни рад са предавачима.