Slika vesti

ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

јул 11, 2020./ Аутор: СИНДИКАТ

Извор: Конфедерација слободних синдиката

ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ:

Послодавци су дужни да донесу план примене мера до 10. августа 2020. године. Правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ("Сл. гласник РС", бр. 94/2020 - даље: Правилник), који ће ступити на снагу 11. јула 2020. године.

Послодавци треба до 10. августа да донесу план примене мера, у складу са Правилником.

Правилником се прописују превентивне мере које је послодавац дужан да примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.

Правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће.