Slika vesti

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

апр. 13, 2020./ Аутор: СИНДИКАТ

Извор: Конфедерација слободних синдиката

 

Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак којим је препоручено да послодавци могу да дозволе коришћење преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године за запослене који у току ванредног стања редовно обављају посао на свом радном месту. Дакле, сви наши запослени који сада раде, имају право да свој годишњи одмор за прошлу годину искористе до краја текуће године и то треба да остане њихово право избора кад већ нису могли да бирају хоће ли радити у време пандемије. Истим Закључком се прописује да запослени, који у току ванредног стања свој посао обављају свакодневно, али од куће, односно на даљину, искористе преостали део годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно до 30. јуна 2020. године

 

Закључак 05 број 53-3041/2020

  1. Препоручује се послодавцима на територији Републике Србије, да запосленима који имају обавезу редовног обављања радних задатака у условима ванредног стања, омогуће коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године.

  2. Запосленима којима је у условима ванредног стања, омогућено обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), послодавац је дужан да омогући коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно закључно са 30. јуном 2020. године.

  3. Препоручује се послодавцима, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, при упућивању запослених на одсуство са рада, у складу са законом, предност дају коришћењу годишњих одмора запослених.

  4. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".

Извор