О нама

Независни синдикат ЈКП БВК основан је 06.07.1993. године.
Разлог оснивања нове синдикалне организације огледао се пре свега у незадовољству радом и начином деловања Самосталног синдиката, тада једине синдикалне организације у предузећу, као и свеукупним стањем унутар синдикалног покрета и друштва у целини. 
Тада су постављени основни принципи на којима Независни синдикат инсистира и данас. ПРАВДА, ПОШТЕЊЕ, ЈЕДНАКОСТ, СОЛИДАРНОСТ, СТРУЧНОСТ, ОДГОВОРНОСТ, и НЕПОТКУПЉИВОСТ били су и остали принципи за које смо се залагали у протекле 23 годинe и од којих нећемо одступити ни у будућности.

Садашње руководство сачињавају:
Мирослав Тоцкић - Председник скупштине 
Радуле Ристић - Председник синдиката

Чланови извршног одбора:
Александар Праизовић - Потпредседник Извршног одбора
Драгана Јаковљевић
Владимир Здравковић
Жужа Небојша
Светлана Новковић
Јелена Радомировић
Слободан Лукић
Дарко Воштић

Чланови Надзорног одбора:
Драган Стајић - Председник
Милан Милошевић
Александар Жужа
Милија Недељковић
Раденко Аћимовић

Чланови Скупштине:
Мирослав Тоцкић - Председник Скупштине
Љубомир Грковић - Потпредседник
Милан Живанчевић
Небојша Глоговац
Дејан Павловић
Станислава Тодоровић
Борко Винчић              
Дарко Јовановић
Драган Првуловић
Драгослав Лазић
Зоран Симић
Драган Милановић
Радмила Томов
Јелица Станковић
Зоран Ђурашиновић
Бојан Делибашић
Славица Илић
Сузана Милошевић
Душан Благојевић
Владан Вукомановић
Симоновић Саша
Зоран Стевановић
Драган Живковић
Радомир Гвозден
Горан Ђорђевић
Драгиша Пауновић
Борислав Пилиповић
Марина Наранџић
Александар Радовановић  
Владимир Пешић
Драган Оташевић