О нама

Независни синдикат ЈКП БВК основан је пре 30 година 06.07.1993. Разлог оснивања нове синдикалне организације огледао се пре свега у незадовољству радом и начином деловања Самосталног синдиката, тада једине синдикалне организације у предузећу, као и свеукупним стањем унутар синдикалног покрета и друштва у целини.

Тада су постављени основни принципи на којима Независни синдикат инсистира и данас. ПРАВДА, ПОШТЕЊЕ, ЈЕДНАКОСТ, СОЛИДАРНОСТ, СТРУЧНОСТ, ОДГОВОРНОСТ, ЗАКОНИТОСТ и НЕПОТКУПЉИВОСТ били су и остали принципи за које смо се залагали протеклих 30 година и од којих нећемо одступити ни у будућности.

Садашње руководство сачињавају:
Владимир Пешић – Председник скупштине
Александар Праизовић – Председник синдиката

Чланови извршног одбора:
Драгана Јаковљевић – Потпредседница Извршног одбора
Владимир Здравковић
Жужа Небојша
Светлана Новковић
Јелена Радомировић
Слободан Лукић
Дарко Воштић
Милан Милошевић

Чланови Надзорног одбора:
Драган Стајић – Председник
Оливера Недић 
Милија Недељковић
Раденко Аћимовић
Александар Жужа