О нама

Независни синдикат ЈКП БВК основан је пре 20 година 06.07.1993.

Разлог оснивања нове синдикалне организације огледао се пре свега у незадовољству радом и начином деловања Самосталног синдиката, тада једине синдикалне организације у предузећу, као и свеукупним стањем унутар синдикалног покрета и друштва у целини.

Тада су постављени основни принципи на којима Независни синдикат инсистира и данас. ПРАВДА, ПОШТЕЊЕ, ЈЕДНАКОСТ, СОЛИДАРНОСТ, СТРУЧНОСТ, ОДГОВОРНОСТ, и НЕПОТКУПЉИВОСТ били су и остали принципи за које смо се залагали протекле 23 године и од којих нећемо одступити ни у будућности.

Садашње руководство сачињавају:

Мирослав Тоцкић – Председник скупштине
Радуле Ристић – Председник синдиката

Чланови извршног одбора:
Александар Праизовић – Потпредседник Извршног одбора
Драгана Јаковљевић
Владимир Здравковић
Жужа Небојша
Светлана Новковић
Јелена Радомировић
Слободан Лукић
Дарко Воштић

Чланови Надзорног одбора:
Драган Стајић – Председник
Милан Милошевић
Александар Жужа
Милија Недељковић
Раденко Аћимовић

Контактактирајте нас

Уколико имате питања или предлоге, слободно нас контактирајте