Етички кодекс миритеља и арбитара

26/01/2022

ЕТИЧКИ КОДЕКС
МИРИТЕЉА И АРБИТАРА
„Службени гласник РС“, број 1/2019.

Члан 1.
Овим кодексом уређују се етички принципи и правила понашања миритеља и арбитара – уписани у Именик миритеља и арбитара Републичке агенције за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: Агенција).

Члан 2.
Миритељи и арбитри, током поступка мирног решавања индивидуалних и колективних радних спорова, дужни су да се руководе и примењују етичке принципе и општеприхваћена правила понашања и високе професионалне стандарде понашања, а нарочито:
1) да своје одлуке доносе на основу слободног уверења, заснованог на примени закона;
2) да у свом раду буду независни у односу на удружења послодаваца, синдикате и стране у спору;
3) да донете препоруке и решења заснивају на закону, изведеним доказима, утврђеним чињеницама, а на основу принципа објективности;
4) да према странама у спору поступају непристрасно, уз поштовање правила поступка, без наклоности, предубеђења или предрасуда;
5) да препознају случајеве који могу довести до сукоба интереса, да избегавају радње и активности које до тога могу довести и да одбију пријем поклона или било какве услуге или користи за себе или другог од страна у поступку, њихових представника или других заинтересованих лица, током поступка;
6) да не користе своју улогу, односно своје знање за остваривање приватних циљева, односно интереса;
7) да избегавају односе који би довели или могли довести до сумње у њихову објективност и независност;
8) да се, током поступка, понашају политички неутрално од својих уверења;
9) да неовлашћено не саопштавају информације до којих су дошли током поступка или да документа из поступка учине доступним трећим лицима, осим у оправданим случајевима, у складу са законом;
10) да се старају о поверљивости поступка и странама у спору не откривају информације које им је у поверењу саопштила једна или друга страна, без њихове сагласности;
11) да штите поверљиве информације предузимањем одговарајућих мера и радњи током поступка као и кроз враћањем прикупљених докумената Агенцији, по окончању поступка;
12) да настоје да успостављају и одржавају сарадњу и добре односе са странама у спору, уз поштовање правила поступка;
13) да поступају исправно и часно са странама у спору, подстичу и доприносе поверењу јавности у мирно решавање радних спорова пред Агенцијом;
14) да својим понашањем према странама у спору одрже озбиљност и пристојност, буду стрпљиви, достојанствени и љубазни;
15) да током поступка странама у спору не дају изјаве нити коментаре, који би могли да утичу или угрозе правичност поступка;
16) да се у комуникацији са медијима уздрже било каквог личног истицања и коментарисања којим се отежава или угрожава поступак;
17) да настоје да своју професионалну оспособљеност и компетенције стално унапређују, кроз обуке које планира и реализује Агенција;
18) да својим личним ангажовањем унапређују праксу мирног решавања радних спорова и сарадњу са стручњацима из других области које су од значаја за мирно решавање радних спорова.

Члан 3.
Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Скупштина Конфедерације слободних синдиката

Скупштина Конфедерације слободних синдиката

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 22.12.2023.године. У Београду је 21. децембра 2023 године, на 20 година од неформалног оснивања Конфедерације слободних синдиката, одржана 20-та седница Скупштине Конфедерације, која је овај пут била изборна. На...

Семинар: „Синдикати из државног и јавног сектора као чувари националног интереса“.

Семинар: „Синдикати из државног и јавног сектора као чувари националног интереса“.

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 02.10.2023.године. Поштоване колеге, Обавештавамо Вас да је у четвртак и петак, 28. и 29. септембра 2023. године, у Хотелу "Еуфориа" у Шапцу, одржана седница Регионалног повереништва "Београд" Конфедерације...

Отворено писмо највишим државним органима Републике Србије

Отворено писмо највишим државним органима Републике Србије

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 11.07.2023.године. ОТВОРЕНО ПИСМО НАЈВИШИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЈАВНИХ И ДРЖАВНИХ ИНТЕРЕСА Поштовани посланици Народне Скупштине, чланови Владе Републике Србије, Председниче...

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО И  РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО И РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 21.06.2023.године. У четвртак, 15. јуна 2023. године, у Београду, у сали Студентског дома "Карабурма", одржан је Округли сто са темом "Синдикати из државног и јавног сектора као чувари националног интереса", где...

ЕКИПЕ ИЗ СРБИЈЕ ОСТВАРИЛЕ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ФЕСТИВАЛУ РАДНИЧКОГ СПОРТА У БУГАРСКОЈ

ЕКИПЕ ИЗ СРБИЈЕ ОСТВАРИЛЕ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ФЕСТИВАЛУ РАДНИЧКОГ СПОРТА У БУГАРСКОЈ

Извор: Асоцијација спорт за све Србија На обали Црног мора, у популарном бугарском туристичком рисорту Св. Константин и Елена, Бугарска Радничка федерација „Спорт и здравље“, у периоду од 07-11. јуна 2023. године, организовала је 19. Међународни Фестивал радничког...

ПРОГЛАС КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА ПОВОДОМ 1. МАЈА

ПРОГЛАС КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА ПОВОДОМ 1. МАЈА

Извор: Конфедерација слободних синдиката 21. ВЕК – ВЕК ТЕХНОЛОШКЕ ДИКТАТУРЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ или ВЕМЕ ЗА ПРОМЕНЕ КЛАСНИХ ОДНОСА? Сведоци смо глобалних економских и друштвених промена, које се дешавају у овом веку, а које су кулминирале ратом у Украјини, као и...

28. АПРИЛ – СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАД

28. АПРИЛ – СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАД

Извор: Конфедерација слободних синдиката Безбедност и здравље на раду је фундаментално право запослених утврђено у конвенцијама Међународне организације рада, Лисабонским споразумом ЕУ и директивама ЕУ. Безбедност и здравље на раду је право гарантовано Уставом...

Светски дан социјалне правде

Светски дан социјалне правде

Извор: Конфедерација слободних синдиката Oдлукoм Уjeднињeних нaциja, Свeтски дaн сoциjaлнe прaвдe, oбeлeжaвa сe 20. Фeбруaрa, кaкo би били истaкнути глoбaлни прoблeми сирoмaштвa, сoциjaлнe и eкoнoмскe искључeнoсти и нeзaпoслeнoсти нa нивoу свeтскe пoпулaциje. Дан...

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

Извор: Конфедерација слободних синдиката Редовна годишња седница Скупштине Конфедерације слободних синдиката, одржана је у четвртак, 17. новембра 2022. године, у Београду, у сали Студентског дома "Карабурма". У радној атмосфери, присутни делегати су упознати са радом...

Асоцијација успешно предводила екипе из Србије на спортским играма у Охриду

Извор: Асоцијација спорт за све Србија, објављено 25.05.2022.год. У Охриду, Македонска Асоцијација „Спорт за све без граница“ и Друштво гимнастичких спортова „Партизан“ Ђевђелија успешно су реализовали програм 6. Међународних Спортских игара, у периоду од 18-22. маја...

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци... Били смо једни уз друге и у тешким и у оним мало лепшим временима. Ја са вама и уз вас више од четврт века, и ни једног тренутка нисам имала дилему да сам са правим људима и на правом месту. И сада, када после нешто више од 40 година рада...

Правилник о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара

Правилник о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ ДОКУМЕНТА МИРИТЕЉА И АРБИТАРА "Службени гласник РС", број 1/2019. Члан 1. Овим правилником прописује се образац и садржај идентификационог документа миритеља и арбитара Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова (у даљем...