Правилник о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара

26/01/2022

ПРАВИЛНИК
О ИЗДАВАЊУ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ ДОКУМЕНТА МИРИТЕЉА И АРБИТАРА
„Службени гласник РС“, број 1/2019.

Члан 1.
Овим правилником прописује се образац и садржај идентификационог документа миритеља и арбитара Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: идентификациони документ).

Члан 2.
Миритељи и арбитри Републичке агенције за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: Агенција), приликом обављања службених послова прописаних Законом о мирном решавању радних спорова (у даљем тексту: Закон), свој идентитет и својство доказују идентификационим документом.

Члан 3.
Идентификациони документ садржи следеће податке:
1) на предњој страни садржи:
(1) грб Републике Србије,
(2) назив „Република Србијаˮ,
(3) назив Агенције,
(4) назив „Идентификациони документˮ,
(5) фотографију имаоца идентификационог документа,
(6) име и презиме имаоца идентификационог документа,
(7) потпис имаоца идентификационог документа,
2) на полеђини садржи:
(1) серијски број издатог идентификационог документа,
(2) датум издавања идентификационог документа,
(3) рок важења идентификационог документа,
(4) потпис овлашћеног лица за издавање идентификационог документа.

Члан 4.
Образац идентификационог документа је правоугаоног облика, у виду вишеслојне картице, величине 85,6 x 54 mm и израђен је у потпуности од поликарбонатног материјала са уграђеним дуалинтерфејс чипом, који има минимум EAL5+ сертификат, плавих и црвених тонова на предњој и задњој страни обрасца.
Образац идентификационог документа израђен је у формату ID-1, у складу са важећим стандардима: ISO/IEC 7810 и ISO/IEC 10373.

Члан 5.
Заштитни елементи на обрасцу идентификационог документа су: микроштампа, УВ нити, сигурносна невидљива боја која под УВ светлом флуоресцира, апликација сигурносног дифракционог оптички варијабилног елемента јединствене оригинације са елементима државности Републике Србије.
Образац идентификационог документа одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Отворено писмо највишим државним органима Републике Србије

Отворено писмо највишим државним органима Републике Србије

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 11.07.2023.године. ОТВОРЕНО ПИСМО НАЈВИШИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЈАВНИХ И ДРЖАВНИХ ИНТЕРЕСА Поштовани посланици Народне Скупштине, чланови Владе Републике Србије, Председниче...

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО И  РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО И РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 21.06.2023.године. У четвртак, 15. јуна 2023. године, у Београду, у сали Студентског дома "Карабурма", одржан је Округли сто са темом "Синдикати из државног и јавног сектора као чувари националног интереса", где...

ЕКИПЕ ИЗ СРБИЈЕ ОСТВАРИЛЕ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ФЕСТИВАЛУ РАДНИЧКОГ СПОРТА У БУГАРСКОЈ

ЕКИПЕ ИЗ СРБИЈЕ ОСТВАРИЛЕ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ФЕСТИВАЛУ РАДНИЧКОГ СПОРТА У БУГАРСКОЈ

Извор: Асоцијација спорт за све Србија На обали Црног мора, у популарном бугарском туристичком рисорту Св. Константин и Елена, Бугарска Радничка федерација „Спорт и здравље“, у периоду од 07-11. јуна 2023. године, организовала је 19. Међународни Фестивал радничког...

ПРОГЛАС КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА ПОВОДОМ 1. МАЈА

ПРОГЛАС КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА ПОВОДОМ 1. МАЈА

Извор: Конфедерација слободних синдиката 21. ВЕК – ВЕК ТЕХНОЛОШКЕ ДИКТАТУРЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ или ВЕМЕ ЗА ПРОМЕНЕ КЛАСНИХ ОДНОСА? Сведоци смо глобалних економских и друштвених промена, које се дешавају у овом веку, а које су кулминирале ратом у Украјини, као и...

28. АПРИЛ – СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАД

28. АПРИЛ – СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАД

Извор: Конфедерација слободних синдиката Безбедност и здравље на раду је фундаментално право запослених утврђено у конвенцијама Међународне организације рада, Лисабонским споразумом ЕУ и директивама ЕУ. Безбедност и здравље на раду је право гарантовано Уставом...

Светски дан социјалне правде

Светски дан социјалне правде

Извор: Конфедерација слободних синдиката Oдлукoм Уjeднињeних нaциja, Свeтски дaн сoциjaлнe прaвдe, oбeлeжaвa сe 20. Фeбруaрa, кaкo би били истaкнути глoбaлни прoблeми сирoмaштвa, сoциjaлнe и eкoнoмскe искључeнoсти и нeзaпoслeнoсти нa нивoу свeтскe пoпулaциje. Дан...

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

Извор: Конфедерација слободних синдиката Редовна годишња седница Скупштине Конфедерације слободних синдиката, одржана је у четвртак, 17. новембра 2022. године, у Београду, у сали Студентског дома "Карабурма". У радној атмосфери, присутни делегати су упознати са радом...

Асоцијација успешно предводила екипе из Србије на спортским играма у Охриду

Извор: Асоцијација спорт за све Србија, објављено 25.05.2022.год. У Охриду, Македонска Асоцијација „Спорт за све без граница“ и Друштво гимнастичких спортова „Партизан“ Ђевђелија успешно су реализовали програм 6. Међународних Спортских игара, у периоду од 18-22. маја...

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци... Били смо једни уз друге и у тешким и у оним мало лепшим временима. Ја са вама и уз вас више од четврт века, и ни једног тренутка нисам имала дилему да сам са правим људима и на правом месту. И сада, када после нешто више од 40 година рада...

Етички кодекс миритеља и арбитара

Етички кодекс миритеља и арбитара

ЕТИЧКИ КОДЕКС МИРИТЕЉА И АРБИТАРА "Службени гласник РС", број 1/2019. Члан 1. Овим кодексом уређују се етички принципи и правила понашања миритеља и арбитара – уписани у Именик миритеља и арбитара Републичке агенције за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту:...

Правилник о поступку мирног решавања радног спора

Правилник о поступку мирног решавања радног спора

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ МИРНОГ РЕШАВАЊА РАДНОГ СПОРА "Службени гласник РС", бр. 12/2005, 84/2005 и 1/2019. Члан 1. Овим правилником уређују се ближи услови у погледу начина међусобног општења учесника у мирном решавању радног спора и вођења поступка, у складу са законом....

Закон о мирном решавању радних спорова

Закон о мирном решавању радних спорова

ЗАКОН О МИРНОМ РЕШАВАЊУ РАДНИХ СПОРОВА "Службени гласник РС", бр. 125/2004, 104/2009 и 50/2018. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 1. Предмет Члан 1. Овим законом уређују се начин и поступак мирног решавања колективних и индивидуалних радних спорова, избор, права и обавезе миритеља и...