Грански колективни уговор

27/07/2020

Грански колективни уговор је колективни уговор који се закључује између репрезентативног гранског синдиката и репрезентативног гранског удружења послодаваца. У теорији радног права, сматра се темељем централизованог система колективног преговарања. Овај модел колективног преговарања доминантан је у Немачкој, у Скандинавским земљама, делимично у Француској. Колективно преговарање на гранском нивоу било је развијено у САД до 1935. После тога, гранско колективно преговарање губи на значају, а доминацију преузима колективно преговарање на нивоу предузећа.

Историјски ток развоја индустријских односа показује да се колективно преговарање успоставља прво на нивоу предузећа, а тек онда када се на том нивоу проширило и стекло одговарајућу снагу успоставља се на нивоу грана и делатности. Ширења и јачање значаја и улоге гранских колективних уговора представљало је темељ за успостављање радног и социјалног законодавства, а тиме и успостаљања функционалне повазаности и међузависности правне регулативе односа између послодавца и запослених и аутономне регулативе, чије једно од кључних упоришта предстваљају грански колективни уговори.

Грански колективни уговори темеље се на принципу једнака зарада за рад једнаке вредности у једној грани, односно делатности. Тиме се обезбеђује успостављање стабилности на економски и социјално најосетљивијем тржишту –тржишту радне снаге и спречава да неуспешни послодавци опстају у тржишној утакмици тако што ће снижавати цену радне снаге и права и положај запослених у целини, што је у суштини вид нелојалне конкуренције, али и потенцијални извор индустријских и социјалних конфликата. Исто тако, гранским колективним уговорима штите се и дрга радна и синдикана права запослених и дефинише садржај и основни принципи односа послдаваца и синдиката у читавим делатностима.

Грански колективни уговор је по својој природи оквирни. Он штити доње границе зарада и других права запослених, док колективним уговорима на нивоу предузећа препушта да уреде специфична питања и изборе се ваши ниво зарада и услова рада, у складу са начелом „Ин фаворем лабораторис“.

Са становишта функционисања система колективнаог преговарања на гранском нивоу уочава се различита пракса у појединим земљама. Примера ради у Немачкој је колективно преговарање на гранском нивоу, док је у Великој Британији доминантно преговарање на нивоу предузећа. Како је реч о две економски и технолошки развијене земље са високим степеном развоја социјалне демократије, очигледно је реч о утицају различитиг историјског тока развоја индустријских односа.

У савременом добу, дошло је до крупних промена у структури привреде, до развоја нових технологија, нових области производње и услуга, што је условило и промене у систему колективног преговарања, односно прекомпоновања синдикалне сцене, а тиме и структуре и обухвата гранских колективних уговора.

 

Асоцијација успешно предводила екипе из Србије на спортским играма у Охриду

Асоцијација успешно предводила екипе из Србије на спортским играма у Охриду

Извор: Асоцијација спорт за све Србија, објављено 25.05.2022.год. У Охриду, Македонска Асоцијација „Спорт за све без граница“ и Друштво гимнастичких спортова „Партизан“ Ђевђелија успешно су реализовали програм 6. Међународних Спортских игара, у периоду од 18-22. маја...

„Master class“-припрема за малу матуру

„Master class“-припрема за малу матуру

ХИТ: КОМПЛЕТНА ПРИПРЕМА ОСМАКА ЗА МАЛУ МАТУРУ! 200  часова из свих 7 предмета на 12 рата!  Упис у току! ПОЧЕТАК: 01.ОКТОБРА! ВАШ ВОДИЧ  ЗА МАЛУ МАТУРУ Драги ученици, поштовани родитељи! Да ли знате: да је до МАЛЕ МАТУРЕ која се састоји од три теста (математика, српски...

Акција добровољног давања крви

Акција добровољног давања крви

Удружење добровољних давалаца крви ЈКП Београдски водовод и канализација, организује 25.05.2022.год. (среда) редовну акцију добровољног прикупљања крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије Свети Сава. Акција ће се одржати у пословним просторијама...

Конкурс – летовање 2022

Конкурс – летовање 2022

КОНКУРС Поштоване колегинице и колеге, Независни синдикат покреће акцију рефундирања дела трошкова за летовање чланова синдиката. У циљу превенције и  унапређења здравља чланова синдиката Извршни одбор синдиката донео је одлуку о расписивању конкурса. Право на...

1. Мај

1. Мај

Осам часова рада, осам часова одмора и осам часова културног образовања, нажалост још увек су само идеал и тежња многих радника код нас и у свету. Непоштовање устава, закона, уговора, различите, најчњшће лоше друштвене и историске околности довеле су до тога да права...

Светски дан безбедности и здравља на раду

Светски дан безбедности и здравља на раду

Данас 28. априла обележава се Светски дан безбедности и здравља на раду. Обележавање овог дана представља саставни део Глобалне стратегије за безбедност и здравље на раду. Стратегија је проистекла из закључка Међународне организације рада која је одржана 2003. године....

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Поштоване колегинице и колеге, желимо вам да предстојеће Васкршње празнике прославите у добром здрављу, срећи. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

8. Март – подела поклона

8. Март – подела поклона

Поштоване колегинице, обавештавамо вас да ће  подела осмомартовских поклона почети у уторак 08.03.2022. године, од 10 часова, у просторијама синдиката, Кнеза од Семберије 5а. Желимо вам да предстојећи празник, Међународни дан жена, прославите у добром здрављу и срећи....

Колективни уговор ЈКП Београдски водовод и канализација

Колективни уговор ЈКП Београдски водовод и канализација

Број 138 – 100 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. децембар 2021. На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) и чл. 5. и 69. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и...

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци... Били смо једни уз друге и у тешким и у оним мало лепшим временима. Ја са вама и уз вас више од четврт века, и ни једног тренутка нисам имала дилему да сам са правим људима и на правом месту. И сада, када после нешто више од 40 година рада...

Свети Сава – слава синдиката

Свети Сава – слава синдиката

Поштоване колегинице и колеге, чланови Независног синдиката, честитамо вам славу наше синдикалне организације празник Светог Саве, првог архиепископа, учитеља и просветитеља нашег народа. Надамо се да ћемо идуће године славу нашег синдиката прославити на традиционалан...

Божићна честитка

Божићна честитка

Поштоване колегинице и колеге, желимо вам да предстојеће Божићне празнике прославите у добром здрављу и срећи МИР БОЖИЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ