Грански колективни уговор

27/07/2020

Грански колективни уговор је колективни уговор који се закључује између репрезентативног гранског синдиката и репрезентативног гранског удружења послодаваца. У теорији радног права, сматра се темељем централизованог система колективног преговарања. Овај модел колективног преговарања доминантан је у Немачкој, у Скандинавским земљама, делимично у Француској. Колективно преговарање на гранском нивоу било је развијено у САД до 1935. После тога, гранско колективно преговарање губи на значају, а доминацију преузима колективно преговарање на нивоу предузећа.

Историјски ток развоја индустријских односа показује да се колективно преговарање успоставља прво на нивоу предузећа, а тек онда када се на том нивоу проширило и стекло одговарајућу снагу успоставља се на нивоу грана и делатности. Ширења и јачање значаја и улоге гранских колективних уговора представљало је темељ за успостављање радног и социјалног законодавства, а тиме и успостаљања функционалне повазаности и међузависности правне регулативе односа између послодавца и запослених и аутономне регулативе, чије једно од кључних упоришта предстваљају грански колективни уговори.

Грански колективни уговори темеље се на принципу једнака зарада за рад једнаке вредности у једној грани, односно делатности. Тиме се обезбеђује успостављање стабилности на економски и социјално најосетљивијем тржишту –тржишту радне снаге и спречава да неуспешни послодавци опстају у тржишној утакмици тако што ће снижавати цену радне снаге и права и положај запослених у целини, што је у суштини вид нелојалне конкуренције, али и потенцијални извор индустријских и социјалних конфликата. Исто тако, гранским колективним уговорима штите се и дрга радна и синдикана права запослених и дефинише садржај и основни принципи односа послдаваца и синдиката у читавим делатностима.

Грански колективни уговор је по својој природи оквирни. Он штити доње границе зарада и других права запослених, док колективним уговорима на нивоу предузећа препушта да уреде специфична питања и изборе се ваши ниво зарада и услова рада, у складу са начелом „Ин фаворем лабораторис“.

Са становишта функционисања система колективнаог преговарања на гранском нивоу уочава се различита пракса у појединим земљама. Примера ради у Немачкој је колективно преговарање на гранском нивоу, док је у Великој Британији доминантно преговарање на нивоу предузећа. Како је реч о две економски и технолошки развијене земље са високим степеном развоја социјалне демократије, очигледно је реч о утицају различитиг историјског тока развоја индустријских односа.

У савременом добу, дошло је до крупних промена у структури привреде, до развоја нових технологија, нових области производње и услуга, што је условило и промене у систему колективног преговарања, односно прекомпоновања синдикалне сцене, а тиме и структуре и обухвата гранских колективних уговора.

 

Полазак у први разред

Полазак у први разред

Независни синдикат свим првацима жели успешан почетак школовања, пуно нових другара, здравља и среће. Извршни одбор Независног синдиката донео је одлуку да се и ове године определе средства за помоћ члановима синдиката чија деца полазе у први разред основне школе....

Српска солидарност

Српска солидарност

Извор: Српска солидарност, објављено 20.09.2021.год. Играчке за малишане из предшколске установе Полетарац-Трговиште Успешно смо реализовали још једну хуманитарну акцију, овај пут у општини Трговиште. Захваљујући нашим пријатељима из Независног синдиката ЈКП...

Хуманитарни турнир

Хуманитарни турнир

Препознајући значај и потребу да се помогне онима којима је то неоходно, Независни синдикат је са великим задовољством прихватио позив да учествује на 14. хуманитарној спортској манифестацији „ВОЛИМ ДЕЦУ ИГРАМ ЗА ЗВЕЧАНСКУ“ која је посвећена деци без родитељског...

Сајт синдиката поново активан

Сајт синдиката поново активан

Поштоване колегинице и колеге, након неког времена сајт синдиката је поново активан. Потрудићемо се да у најкраћем временском року повратимо највећи део садржаја као и да додамо најважније информације које се тичу наших чланова  и свих заполсених у...

Свети Петар и Павле – Петровдан

Свети Петар и Павле – Петровдан

Поштоване колегинице и колеге, честитамо вам славу нашег предузећа, празник Светих Апостола Петра и Павла. Желимо вам да овај велики празник и дан нашег предузећа проведете пре свега у добром здрављу и срећи. НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЈКП...

Колективни уговор о раду

Колективни уговор о раду

Колективни уговор о раду је у најширем смислу резултат процеса колективног преговарања између радника, односно радничких синдиката и послодаваца, односно послодавачких организација. Та чињеница да је он резултат постигнуте сагласности социјалних партнера – радника и...

Колективни уговор у предузећу

Колективни уговор у предузећу

Историјски посматрано колективни уговори се прво закључују на нивоу појединих предузећа и то представља почетак и темељ система колективног преговарања. У савременом друштву, у земљама са децентрализованим ссистемом колективног преговарања, колективни уговори у...

Колективни уговор

Колективни уговор

Колективни уговор (енгл. Цоллецтиве агреемент; нем. Коллективвертраг) – сваки уговор који се закључује у писаној форми између послодавца, групе послодаваца, једне или више организација послодаваца с једне стране, и једне или више радничких организација (синдиката) са...

Колективно преговарање (филозофија и механизам)

Колективно преговарање (филозофија и механизам)

Колективно преговарање засновано је на идеји да синдикат и послодавац имају могућност да у складу са законом, реше радне и друге међусобне односе. Колективно преговарање је процес који, у правилу, претходи утврдивању услова рада и склапању колективних уговора....

Колективно преговарање и јавни поредак

Колективно преговарање и јавни поредак

Колективно преговарање и јавни поредак  налазе се у односима међусобне функционалне повезаности и условљености. Ову чињеницу опредељује и потврђује заједнички историјски ток развоја јавног поретка и система и праксе колективног преговарања. Колективно преговарање је...

БУДИМО ОДГОВОРНИ – ПОШТУЈМО ПРОПИСАНЕ МЕРЕ

БУДИМО ОДГОВОРНИ – ПОШТУЈМО ПРОПИСАНЕ МЕРЕ

Независни синдикат наставио акцију поделе дезинфекционих средстава и заштитних маски До сада смо поделили преко четири хиљаде различитих средстава за дезинфекцију руку нашим члановима и запосленима. Почели смо са поделом заштитних маски за чланове синдиката и...

Колективно преговарање у Републици Србији

Колективно преговарање у Републици Србији

Колективно преговарање у Републици Србији Настанак колективног преговарања у Републици Србији везује се за период између два светска рата. У том периоду колективно преговарање као могућност било је предвиђено доношењем Закона о заштити радника Краљевине Југославије,...