Колективни уговор

24/07/2020

Колективни уговор (енгл. Цоллецтиве агреемент; нем. Коллективвертраг) – сваки уговор који се закључује у писаној форми између послодавца, групе послодаваца, једне или више организација послодаваца с једне стране, и једне или више радничких организација (синдиката) са друге стране, ради утврђивања радних услова и услова запошљавања; уређивања односа између послодаваца и радника; и/или утврђивања односа између послодаваца и њихових организација и једне или више радничких организација.

Увиђајући потребу споразумног и договорног уређења радних односа ради подстицања социјалне и економске сигурности запослених, стварања стабилних услова пословања послодавца и остварења социјалног мира, те изражавајући вољу и спремност дугорочног, споразумног и договорног уређења међусобних односа на добробит уговорних страна настају колективни уговори. Колективни уговор се састоји од облигационог (уређење међусобних односа странака) и од нормативног(уређење услова под којима ће радник радити код послодавца) дела. Облигациони део колективног уговора најчешће садржи клаузуле о социјалном миру, методима мирног решавања радних спорова, партиципацији и обавези деловања на своје чланство, а реч је о следећим клаузулама: 1) клаузуле синдикалне сигурности; 2) клаузула синдикалног мира; 3) обавеза деловања странака на своје чланове да поштују уговор; 4) клаузула о мирним методама решавања колективних радних спорова и 5) клаузула о партиципацији (учешћу запослених у одлучивању у предузећу). Нормативни део колективног уговора садржи одредбе о: правима, обавезама и одговорностима запослених и послодаваца, зарадама, накнадама зараде и другим примањима запослених, радном времену, плаћеном и неплаћеном одсуству, годишњем одмору, сигурности запослења, технолошким вишковима, повредама радне обавезе, односно непоштовању радне дисциплине, штрајку и др.

Иако преовладава мишљење да су колективни преговори тековина борбе радника за своја права, интересантна је чињеница да су прву иницијативу за коришћење тог инструмента покренули управо власници капитала/послодавци, јер су желели уређеност односа и стабилност у тој области. Сам појам „колективни уговори“, крајем 19. века, први су увели историчари синдикалног покрета СиднеyиБеатрицеЊебб. Прве радове о колективном уговарању саставили су Дунлоп (1944) иЛеонтиеф (1946). Први колективни уговор закључен је у Аустрији 1896. године, између синдиката графичких радника и послодаваца. Колективни уговори све више се афирмишу по окончању Првог светског рата, тако да до првог законског уређивања система колективног преговарања долази у Немачкој 1918. године, Аустрији и Француској 1919. године, Италији 1926. године, Холандији 1927. године и Шведској 1928. године, а касније и у другим земљама.

Колективни уговори су предмет више међународних радних стандарда, пре свега (конвенција и препорука) Међународне организације рада, од којих се посебно истичу: 1) Конвенцију број 87. о синдикалним слободама и заштити синдикалних права (из 1948. године); 2) Конвенцију број 98. о правима радника на организовање и колективно преговарање (1949.) и 3) Конвенцију број 154. и Препорукуброј 163., везане за колективно преговарање (из 1981.) и Препоруку број 91 која се односи на колективне уговоре.

 

Асоцијација успешно предводила екипе из Србије на спортским играма у Охриду

Асоцијација успешно предводила екипе из Србије на спортским играма у Охриду

Извор: Асоцијација спорт за све Србија, објављено 25.05.2022.год. У Охриду, Македонска Асоцијација „Спорт за све без граница“ и Друштво гимнастичких спортова „Партизан“ Ђевђелија успешно су реализовали програм 6. Међународних Спортских игара, у периоду од 18-22. маја...

„Master class“-припрема за малу матуру

„Master class“-припрема за малу матуру

ХИТ: КОМПЛЕТНА ПРИПРЕМА ОСМАКА ЗА МАЛУ МАТУРУ! 200  часова из свих 7 предмета на 12 рата!  Упис у току! ПОЧЕТАК: 01.ОКТОБРА! ВАШ ВОДИЧ  ЗА МАЛУ МАТУРУ Драги ученици, поштовани родитељи! Да ли знате: да је до МАЛЕ МАТУРЕ која се састоји од три теста (математика, српски...

Акција добровољног давања крви

Акција добровољног давања крви

Удружење добровољних давалаца крви ЈКП Београдски водовод и канализација, организује 25.05.2022.год. (среда) редовну акцију добровољног прикупљања крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије Свети Сава. Акција ће се одржати у пословним просторијама...

Конкурс – летовање 2022

Конкурс – летовање 2022

КОНКУРС Поштоване колегинице и колеге, Независни синдикат покреће акцију рефундирања дела трошкова за летовање чланова синдиката. У циљу превенције и  унапређења здравља чланова синдиката Извршни одбор синдиката донео је одлуку о расписивању конкурса. Право на...

1. Мај

1. Мај

Осам часова рада, осам часова одмора и осам часова културног образовања, нажалост још увек су само идеал и тежња многих радника код нас и у свету. Непоштовање устава, закона, уговора, различите, најчњшће лоше друштвене и историске околности довеле су до тога да права...

Светски дан безбедности и здравља на раду

Светски дан безбедности и здравља на раду

Данас 28. априла обележава се Светски дан безбедности и здравља на раду. Обележавање овог дана представља саставни део Глобалне стратегије за безбедност и здравље на раду. Стратегија је проистекла из закључка Међународне организације рада која је одржана 2003. године....

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Поштоване колегинице и колеге, желимо вам да предстојеће Васкршње празнике прославите у добром здрављу, срећи. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

8. Март – подела поклона

8. Март – подела поклона

Поштоване колегинице, обавештавамо вас да ће  подела осмомартовских поклона почети у уторак 08.03.2022. године, од 10 часова, у просторијама синдиката, Кнеза од Семберије 5а. Желимо вам да предстојећи празник, Међународни дан жена, прославите у добром здрављу и срећи....

Колективни уговор ЈКП Београдски водовод и канализација

Колективни уговор ЈКП Београдски водовод и канализација

Број 138 – 100 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. децембар 2021. На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) и чл. 5. и 69. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и...

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци... Били смо једни уз друге и у тешким и у оним мало лепшим временима. Ја са вама и уз вас више од четврт века, и ни једног тренутка нисам имала дилему да сам са правим људима и на правом месту. И сада, када после нешто више од 40 година рада...

Свети Сава – слава синдиката

Свети Сава – слава синдиката

Поштоване колегинице и колеге, чланови Независног синдиката, честитамо вам славу наше синдикалне организације празник Светог Саве, првог архиепископа, учитеља и просветитеља нашег народа. Надамо се да ћемо идуће године славу нашег синдиката прославити на традиционалан...

Божићна честитка

Божићна честитка

Поштоване колегинице и колеге, желимо вам да предстојеће Божићне празнике прославите у добром здрављу и срећи МИР БОЖИЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ