Колективни уговор

24/07/2020

Колективни уговор (енгл. Цоллецтиве агреемент; нем. Коллективвертраг) – сваки уговор који се закључује у писаној форми између послодавца, групе послодаваца, једне или више организација послодаваца с једне стране, и једне или више радничких организација (синдиката) са друге стране, ради утврђивања радних услова и услова запошљавања; уређивања односа између послодаваца и радника; и/или утврђивања односа између послодаваца и њихових организација и једне или више радничких организација.

Увиђајући потребу споразумног и договорног уређења радних односа ради подстицања социјалне и економске сигурности запослених, стварања стабилних услова пословања послодавца и остварења социјалног мира, те изражавајући вољу и спремност дугорочног, споразумног и договорног уређења међусобних односа на добробит уговорних страна настају колективни уговори. Колективни уговор се састоји од облигационог (уређење међусобних односа странака) и од нормативног(уређење услова под којима ће радник радити код послодавца) дела. Облигациони део колективног уговора најчешће садржи клаузуле о социјалном миру, методима мирног решавања радних спорова, партиципацији и обавези деловања на своје чланство, а реч је о следећим клаузулама: 1) клаузуле синдикалне сигурности; 2) клаузула синдикалног мира; 3) обавеза деловања странака на своје чланове да поштују уговор; 4) клаузула о мирним методама решавања колективних радних спорова и 5) клаузула о партиципацији (учешћу запослених у одлучивању у предузећу). Нормативни део колективног уговора садржи одредбе о: правима, обавезама и одговорностима запослених и послодаваца, зарадама, накнадама зараде и другим примањима запослених, радном времену, плаћеном и неплаћеном одсуству, годишњем одмору, сигурности запослења, технолошким вишковима, повредама радне обавезе, односно непоштовању радне дисциплине, штрајку и др.

Иако преовладава мишљење да су колективни преговори тековина борбе радника за своја права, интересантна је чињеница да су прву иницијативу за коришћење тог инструмента покренули управо власници капитала/послодавци, јер су желели уређеност односа и стабилност у тој области. Сам појам „колективни уговори“, крајем 19. века, први су увели историчари синдикалног покрета СиднеyиБеатрицеЊебб. Прве радове о колективном уговарању саставили су Дунлоп (1944) иЛеонтиеф (1946). Први колективни уговор закључен је у Аустрији 1896. године, између синдиката графичких радника и послодаваца. Колективни уговори све више се афирмишу по окончању Првог светског рата, тако да до првог законског уређивања система колективног преговарања долази у Немачкој 1918. године, Аустрији и Француској 1919. године, Италији 1926. године, Холандији 1927. године и Шведској 1928. године, а касније и у другим земљама.

Колективни уговори су предмет више међународних радних стандарда, пре свега (конвенција и препорука) Међународне организације рада, од којих се посебно истичу: 1) Конвенцију број 87. о синдикалним слободама и заштити синдикалних права (из 1948. године); 2) Конвенцију број 98. о правима радника на организовање и колективно преговарање (1949.) и 3) Конвенцију број 154. и Препорукуброј 163., везане за колективно преговарање (из 1981.) и Препоруку број 91 која се односи на колективне уговоре.

 

Полазак у први разред

Полазак у први разред

Независни синдикат свим првацима жели успешан почетак школовања, пуно нових другара, здравља и среће. Извршни одбор Независног синдиката донео је одлуку да се и ове године определе средства за помоћ члановима синдиката чија деца полазе у први разред основне школе....

Српска солидарност

Српска солидарност

Извор: Српска солидарност, објављено 20.09.2021.год. Играчке за малишане из предшколске установе Полетарац-Трговиште Успешно смо реализовали још једну хуманитарну акцију, овај пут у општини Трговиште. Захваљујући нашим пријатељима из Независног синдиката ЈКП...

Хуманитарни турнир

Хуманитарни турнир

Препознајући значај и потребу да се помогне онима којима је то неоходно, Независни синдикат је са великим задовољством прихватио позив да учествује на 14. хуманитарној спортској манифестацији „ВОЛИМ ДЕЦУ ИГРАМ ЗА ЗВЕЧАНСКУ“ која је посвећена деци без родитељског...

Сајт синдиката поново активан

Сајт синдиката поново активан

Поштоване колегинице и колеге, након неког времена сајт синдиката је поново активан. Потрудићемо се да у најкраћем временском року повратимо највећи део садржаја као и да додамо најважније информације које се тичу наших чланова  и свих заполсених у...

Свети Петар и Павле – Петровдан

Свети Петар и Павле – Петровдан

Поштоване колегинице и колеге, честитамо вам славу нашег предузећа, празник Светих Апостола Петра и Павла. Желимо вам да овај велики празник и дан нашег предузећа проведете пре свега у добром здрављу и срећи. НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЈКП...

Грански колективни уговор

Грански колективни уговор

Грански колективни уговор је колективни уговор који се закључује између репрезентативног гранског синдиката и репрезентативног гранског удружења послодаваца. У теорији радног права, сматра се темељем централизованог система колективног преговарања. Овај модел...

Колективни уговор о раду

Колективни уговор о раду

Колективни уговор о раду је у најширем смислу резултат процеса колективног преговарања између радника, односно радничких синдиката и послодаваца, односно послодавачких организација. Та чињеница да је он резултат постигнуте сагласности социјалних партнера – радника и...

Колективни уговор у предузећу

Колективни уговор у предузећу

Историјски посматрано колективни уговори се прво закључују на нивоу појединих предузећа и то представља почетак и темељ система колективног преговарања. У савременом друштву, у земљама са децентрализованим ссистемом колективног преговарања, колективни уговори у...

Колективно преговарање (филозофија и механизам)

Колективно преговарање (филозофија и механизам)

Колективно преговарање засновано је на идеји да синдикат и послодавац имају могућност да у складу са законом, реше радне и друге међусобне односе. Колективно преговарање је процес који, у правилу, претходи утврдивању услова рада и склапању колективних уговора....

Колективно преговарање и јавни поредак

Колективно преговарање и јавни поредак

Колективно преговарање и јавни поредак  налазе се у односима међусобне функционалне повезаности и условљености. Ову чињеницу опредељује и потврђује заједнички историјски ток развоја јавног поретка и система и праксе колективног преговарања. Колективно преговарање је...

БУДИМО ОДГОВОРНИ – ПОШТУЈМО ПРОПИСАНЕ МЕРЕ

БУДИМО ОДГОВОРНИ – ПОШТУЈМО ПРОПИСАНЕ МЕРЕ

Независни синдикат наставио акцију поделе дезинфекционих средстава и заштитних маски До сада смо поделили преко четири хиљаде различитих средстава за дезинфекцију руку нашим члановима и запосленима. Почели смо са поделом заштитних маски за чланове синдиката и...

Колективно преговарање у Републици Србији

Колективно преговарање у Републици Србији

Колективно преговарање у Републици Србији Настанак колективног преговарања у Републици Србији везује се за период између два светска рата. У том периоду колективно преговарање као могућност било је предвиђено доношењем Закона о заштити радника Краљевине Југославије,...