Колективно преговарање (филозофија и механизам)

23/07/2020

Колективно преговарање засновано је на идеји да синдикат и послодавац имају могућност да у складу са законом, реше радне и друге међусобне односе. Колективно преговарање је процес који, у правилу, претходи утврдивању услова рада и склапању колективних уговора. Колективни уговор је најзначајнији аутономни акт о условима рада, резултат је споразума колективних преговора колективних субјеката радних односа, а истовремено је и пропис, јер има све карактеристике прописа. Колективно преговарање користи се и при ресавању колективних радних спорова. Законом је утврђена минимална заштита запослених који уједно чини оквир колективног преговарања. Филозофија преговарања почива на самосталности и аутономији послодаваца односно удружења послодаваца и синдиката, која зависи од њихове воље да се постигне социјални компромис и договор. Од тога колико се уважавају социјални и економски услови и околоности, одговорност социјалних партнера и успех социјалног дијалога зависиће и од тога у којој је мери постигнута равнотежа преговарачке моћи. Равнотежа преговарачке моћи у колективном преговарању зависиће и од радног законодавства, економских и социјалних услова и околности, на другој страни. Поред објективних зависиће и од субјектиних околности које се односе на преговарачке стране, а то су добра воља, комуникационе и преговарачке способности и познавање радног и социјалног законодавства. Преговарачки механизам чине преговарачи (синдикати, послодавци, удружења послодаваца) као и институције које учествују у социјалном дијалогу и преговорима, (економско-социјални савет, тела за мирно ресавање радних спорова и друга тела).

Законом се може предвидети обавеза колективног преговарање да би се подстакло закључивање колективних уговора. У складу са законом и другим прописима, преговори се воде у намери и савесно са циљем да се постигне закључивање колективног уговора.

Поступак колективног преговарања може бити неформалан и формалан. Код неформалног колективног преговарања форма није унапред утврђена, а код формалног поступка форма је унапред утврђена договором преговарача и прописима.Неопходно је развијати културу социјалног дијалога и социјалног партнерства, у пракси примењивати филозофију преговарања, компромиса и одговорности, како код послодаваца тако и код синдиката. Потребно је да кроз социјални дијалог дође до конструктивног решавања проблема и тиме се избегну конфронтације и једнострана решења. Најзначајније одлуке које се тичу положаја запослених и других важних питања света рада не могу се доносити без учешћа синдиката. Колективно преговарање представља најефикаснији и опште прихваћени инструмент уређивања интереса и права света рада и света капитала, који обезбеђује ефикасно усклађивање интереса ова два социјална партнера и на томе заснован социјални мир.

Д.К.

 

Полазак у први разред

Полазак у први разред

Независни синдикат свим првацима жели успешан почетак школовања, пуно нових другара, здравља и среће. Извршни одбор Независног синдиката донео је одлуку да се и ове године определе средства за помоћ члановима синдиката чија деца полазе у први разред основне школе....

Српска солидарност

Српска солидарност

Извор: Српска солидарност, објављено 20.09.2021.год. Играчке за малишане из предшколске установе Полетарац-Трговиште Успешно смо реализовали још једну хуманитарну акцију, овај пут у општини Трговиште. Захваљујући нашим пријатељима из Независног синдиката ЈКП...

Хуманитарни турнир

Хуманитарни турнир

Препознајући значај и потребу да се помогне онима којима је то неоходно, Независни синдикат је са великим задовољством прихватио позив да учествује на 14. хуманитарној спортској манифестацији „ВОЛИМ ДЕЦУ ИГРАМ ЗА ЗВЕЧАНСКУ“ која је посвећена деци без родитељског...

Сајт синдиката поново активан

Сајт синдиката поново активан

Поштоване колегинице и колеге, након неког времена сајт синдиката је поново активан. Потрудићемо се да у најкраћем временском року повратимо највећи део садржаја као и да додамо најважније информације које се тичу наших чланова  и свих заполсених у...

Свети Петар и Павле – Петровдан

Свети Петар и Павле – Петровдан

Поштоване колегинице и колеге, честитамо вам славу нашег предузећа, празник Светих Апостола Петра и Павла. Желимо вам да овај велики празник и дан нашег предузећа проведете пре свега у добром здрављу и срећи. НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЈКП...

Грански колективни уговор

Грански колективни уговор

Грански колективни уговор је колективни уговор који се закључује између репрезентативног гранског синдиката и репрезентативног гранског удружења послодаваца. У теорији радног права, сматра се темељем централизованог система колективног преговарања. Овај модел...

Колективни уговор о раду

Колективни уговор о раду

Колективни уговор о раду је у најширем смислу резултат процеса колективног преговарања између радника, односно радничких синдиката и послодаваца, односно послодавачких организација. Та чињеница да је он резултат постигнуте сагласности социјалних партнера – радника и...

Колективни уговор у предузећу

Колективни уговор у предузећу

Историјски посматрано колективни уговори се прво закључују на нивоу појединих предузећа и то представља почетак и темељ система колективног преговарања. У савременом друштву, у земљама са децентрализованим ссистемом колективног преговарања, колективни уговори у...

Колективни уговор

Колективни уговор

Колективни уговор (енгл. Цоллецтиве агреемент; нем. Коллективвертраг) – сваки уговор који се закључује у писаној форми између послодавца, групе послодаваца, једне или више организација послодаваца с једне стране, и једне или више радничких организација (синдиката) са...

Колективно преговарање и јавни поредак

Колективно преговарање и јавни поредак

Колективно преговарање и јавни поредак  налазе се у односима међусобне функционалне повезаности и условљености. Ову чињеницу опредељује и потврђује заједнички историјски ток развоја јавног поретка и система и праксе колективног преговарања. Колективно преговарање је...

БУДИМО ОДГОВОРНИ – ПОШТУЈМО ПРОПИСАНЕ МЕРЕ

БУДИМО ОДГОВОРНИ – ПОШТУЈМО ПРОПИСАНЕ МЕРЕ

Независни синдикат наставио акцију поделе дезинфекционих средстава и заштитних маски До сада смо поделили преко четири хиљаде различитих средстава за дезинфекцију руку нашим члановима и запосленима. Почели смо са поделом заштитних маски за чланове синдиката и...

Колективно преговарање у Републици Србији

Колективно преговарање у Републици Србији

Колективно преговарање у Републици Србији Настанак колективног преговарања у Републици Србији везује се за период између два светска рата. У том периоду колективно преговарање као могућност било је предвиђено доношењем Закона о заштити радника Краљевине Југославије,...