Колективно преговарање и јавни поредак

22/07/2020

Колективно преговарање и јавни поредак  налазе се у односима међусобне функционалне повезаности и условљености. Ову чињеницу опредељује и потврђује заједнички историјски ток развоја јавног поретка и система и праксе колективног преговарања. Колективно преговарање је по основној дефиницији кључни инструмент у регулисању међусобних односа радника, односно радничких синдиката и послодаваца, заснован на свести и одговорности за препознавање и дефинисање заједничкихх интереса. Међутим, колективно преговарање већ деценијама није само снажан и ефикасан инструмент социјалне демокртије. Колективно преговарање је цивлизацијска тековина која превазилази односе синдиката и послодаваца. У том контексту посматрајући однос колективног преговарања и јавног поретка посебно треба издвојити следеће:

Међузависност јавног поретка и колективног преговарања огледа се у томе што се систем и пракса колективног преговарања успостављају у ширем друштвеном контексту. Од тог жирег друштвеног контекста, односно од тога да ли је систем демократски, да ли у њему функционише начело једнакости свих пред законом, какво је стање људских права и тсл. зависи и развој и реални друштвени домети система колективног преговарања;

Колективно преговарање је саставни део јавног поретка. Оно је пре свега део правног поретка, који дефинише правне темеље система колективног преговарања, а такође и у том смислу што колективни уговори свих нивоа такође представљају саставни део радног права;

Држава се у систему колективног преговарања јавља у својству законодавца који доноси законе у свим областима, па и у области радног права, а ствараа услове и подстиче социјалне партнере –послодавце и синдикате да за преговарачким столом решавају спорна питања, и на тај начин остварује свој политички интерес, али и нтерес свих грађана да се успостави трајан и стабилан социјални мир;

Држава такође учествује у процесу колективног преговарања у својству послодавца, јер је она послодавац свима онима који су запослени у јавном сектору, односно примају плате из буџета. У том својству, као и сви други послодавци држава преговара са синдикатима, закључује колективне уговоре и дужна је да запосленима у јавном сектору обезбеди радна, економска и социјална права у складу са законом;

Држава учествује у успостављау механизама и праксе социјалног дијалога, који, заједно са системом колективног преговарања чини окосницу концепта и праксе социјалне демократије;

Држава је као орган легитимне физичке принуде дужна да обезбеди примену свих закона, па у том контексту и колективних уговора, јер колективни уговори поред осталог, имају карактер облигације. То држава чини преко правосудног система, или преко одговарајућих националних служби за мирење и посредовање;

Исто тако, треба истаћи да колективно преговарање позитивно делује на јавни поредак у смислу његове хуманизације и демократизације. Колективним уговорима различитих нивоа гради се социјални мир, који је неопходна компонента политичке стабилности сваке земље.

Д.М.

 

Хуманитарни турнир

Хуманитарни турнир

Препознајући значај и потребу да се помогне онима којима је то неоходно, Независни синдикат је са великим задовољством прихватио позив да учествује на 14. хуманитарној спортској манифестацији „ВОЛИМ ДЕЦУ ИГРАМ ЗА ЗВЕЧАНСКУ“ која је посвећена деци без родитељског...

Полазак у први разред

Полазак у први разред

Независни синдикат свим првацима жели успешан почетак школовања, пуно нових другара, здравља и среће. Извршни одбор Независног синдиката донео је одлуку да се и ове године определе средства за помоћ члановима синдиката чија деца полазе у први разред основне школе....

Сајт синдиката поново активан

Сајт синдиката поново активан

Поштоване колегинице и колеге, након неког времена сајт синдиката је поново активан. Потрудићемо се да у најкраћем временском року повратимо највећи део садржаја као и да додамо најважније информације које се тичу наших чланова  и свих заполсених у...

Свети Петар и Павле – Петровдан

Свети Петар и Павле – Петровдан

Поштоване колегинице и колеге, честитамо вам славу нашег предузећа, празник Светих Апостола Петра и Павла. Желимо вам да овај велики празник и дан нашег предузећа проведете пре свега у добром здрављу и срећи. НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЈКП...

Грански колективни уговор

Грански колективни уговор

Грански колективни уговор је колективни уговор који се закључује између репрезентативног гранског синдиката и репрезентативног гранског удружења послодаваца. У теорији радног права, сматра се темељем централизованог система колективног преговарања. Овај модел...

Колективни уговор о раду

Колективни уговор о раду

Колективни уговор о раду је у најширем смислу резултат процеса колективног преговарања између радника, односно радничких синдиката и послодаваца, односно послодавачких организација. Та чињеница да је он резултат постигнуте сагласности социјалних партнера – радника и...

Колективни уговор у предузећу

Колективни уговор у предузећу

Историјски посматрано колективни уговори се прво закључују на нивоу појединих предузећа и то представља почетак и темељ система колективног преговарања. У савременом друштву, у земљама са децентрализованим ссистемом колективног преговарања, колективни уговори у...

Колективни уговор

Колективни уговор

Колективни уговор (енгл. Цоллецтиве агреемент; нем. Коллективвертраг) – сваки уговор који се закључује у писаној форми између послодавца, групе послодаваца, једне или више организација послодаваца с једне стране, и једне или више радничких организација (синдиката) са...

Колективно преговарање (филозофија и механизам)

Колективно преговарање (филозофија и механизам)

Колективно преговарање засновано је на идеји да синдикат и послодавац имају могућност да у складу са законом, реше радне и друге међусобне односе. Колективно преговарање је процес који, у правилу, претходи утврдивању услова рада и склапању колективних уговора....

БУДИМО ОДГОВОРНИ – ПОШТУЈМО ПРОПИСАНЕ МЕРЕ

БУДИМО ОДГОВОРНИ – ПОШТУЈМО ПРОПИСАНЕ МЕРЕ

Независни синдикат наставио акцију поделе дезинфекционих средстава и заштитних маски До сада смо поделили преко четири хиљаде различитих средстава за дезинфекцију руку нашим члановима и запосленима. Почели смо са поделом заштитних маски за чланове синдиката и...

Колективно преговарање у Републици Србији

Колективно преговарање у Републици Србији

Колективно преговарање у Републици Србији Настанак колективног преговарања у Републици Србији везује се за период између два светска рата. У том периоду колективно преговарање као могућност било је предвиђено доношењем Закона о заштити радника Краљевине Југославије,...

Колективно радно право

Колективно радно право

Колективно радно право представља најбогатији и најоргиналнији део радног права, којим се најотворније афирмише његова особеност и самосталност. Колектино радно право се дефинише као део радног права који обухвата правне норме које регулишу колективне радне односе....