Колективно радно право

20/07/2020

Колективно радно право представља најбогатији и најоргиналнији део радног права, којим се најотворније афирмише његова особеност и самосталност. Колектино радно право се дефинише као део радног права који обухвата правне норме које регулишу колективне радне односе. Појам колективног радног права може се различито посматрати, и то:
а) с нормативног становишта,
б) као теоријско-научна дисциплина,
ц) са институционалног становишта и
д) као наставна дисциплина.
Под колективним радним правом, схваћеним у нормативном смислу, подразумева се скуп правних норми и начела, садржаних у хетерономним и аутономним изворима права, који се односе на организовање и деловање синдиката и послодаваца и којима се уређују односи између њих, као и односи између државе, послодаваца и синдиката. Те норме и та начела се прописују законом, поџаконским актима, колективним уговорима и другим одговарајућим актима. Осим тога, њихово прописивање врши се и актима међународног порекла. Иако се колективно радно право у нашој земљи и даље третира као интегрални део права, а по мишљењу појединих аутора и као неодвојив део тог права, чињеница је да се оно може посматрати и као засебна научно-теоријска дисциплина. У оквиру те дисциплине изучавају се радничке и послодавачке организације и њихови односи, правила и принципи колективног преговарања и колективноуговорног уређивања услова рада и запослења, колективни радни спорови и методи њиховог решавања, облици трипартитне сарадње и дијалога и друга значајна питања.
Колективно радно право схваћено у институционалном смислу подразумева мноштво институционалних форми синдикалног и послодавачког организовања и деловања, ако и мноштво институционалних форми синдикалног и послодавачког организовања и деловања, као и мноштво институционалних форми трипартитне сарадње и дијалога. Организовање и деловање синдиката и послодаваца одвија се на локалном, регионалном, гранском, националном и интернационалном плану. Бројни облици трипартитне и бипартитне сарадње и дијалога одвијају се посредством трипартитних и бипартитних тела и институција.
Примера ради, таквим институцијама сматрају се економско-социјални савети, јавне службе или агенције за мирно решавање радних спорова, управљачка тела пензијско инвалидских и здравствених фондова и слично. Колективно радно право се може посматрати и као наставна дисциплина, без обзира на то што га многи још увек сматрају интегралним и неодвојивим делом радног права. Истина је да је оно настало у оквиру радног права и да се у оквиру тог права афирмисало и развило до нивоа који му омогућава да егзистира као самостална научно-теоријска и наставна дисциплина. Свака наука опредељена је својим предметом и методом.
Тако је и са колективним радним правом под условом да се посматра као самостална теоријско-научна и наставна дисциплина, зашта постоје сви неопходни предуслови. Предмет колективног радног права опредељује питања која се односе на организовање и деловање синдиката и послодаваца, колективно преговарање, колективне радне спорове и њихово решавање, колективне уговоре и институционалне и друге облике трипартитне сарадње и дијалога. Другим речима предметом колективног радног права сматрају се односи који се успостављају између послодаваца и синдиката, одн. између послодаваца, синдиката и државе и трипартитне и бипартитне институције. Методи колективног радног права су: метод историјског материјализма, циљни метод, компаративни метод, социолошки метод, системски метод, нормативни метод и др. одговарајући методи.
Субјекти колективног радног права су: синдикат, удружење послодаваца и држава. У успостављању колективних радних односа, осим тих субјеката, могу учествовати и други одговарајући субјекти, било у својству представника рада, капитала или власти, било у неком другом својству.

Полазак у први разред

Полазак у први разред

Независни синдикат свим првацима жели успешан почетак школовања, пуно нових другара, здравља и среће. Извршни одбор Независног синдиката донео је одлуку да се и ове године определе средства за помоћ члановима синдиката чија деца полазе у први разред основне школе. У...

Планета спорт – 22.8-3.9.2023.

Планета спорт – 22.8-3.9.2023.

ИСКОРИСТИТЕ ПОПУСТ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ САМО ОД 22.08. ДО 03.09. За више информација посетите најближу Планета Спорт продавницу или позовите наш позивни центар Планете спорт. Плћање административном забраном до 20 полумесечних рата.    ...

131 година постојања

131 година постојања

Поштоване колегинице и колеге, четитамо вам славу нашег предузећа и 131 годину његовог постојања и рада. Желимо вам пуно успеха и среће и да у добром здрављу сви заједно прославимо овај велики празник. Ваш Независни...

Отворено писмо највишим државним органима Републике Србије

Отворено писмо највишим државним органима Републике Србије

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 11.07.2023.године. ОТВОРЕНО ПИСМО НАЈВИШИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЈАВНИХ И ДРЖАВНИХ ИНТЕРЕСА Поштовани посланици Народне Скупштине, чланови Владе Републике Србије, Председниче...

Акција добровољног давања крви

Акција добровољног давања крви

Удружење добровољних давалаца крви ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у среду, 12.07.2023. године организује ванредну акцију добровољног прикупљања крви у сарадњи са Институтом за трансфузиологију крви ВМА.   Акција ће бити одржана у пословним просторијама...

30 година постојања

30 година постојања

На данашњи дан, пре тридесет година, оснивањем Независниог синдиката почела је наша заједничка борба за права запослених у нашем предузећу. Основан на принципима солидарности, правде, поштења, законитости, борбе за општи, јавни интерес, Независни синдикат наставља са...

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО И  РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО И РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 21.06.2023.године. У четвртак, 15. јуна 2023. године, у Београду, у сали Студентског дома "Карабурма", одржан је Округли сто са темом "Синдикати из државног и јавног сектора као чувари националног интереса", где...

ЕКИПЕ ИЗ СРБИЈЕ ОСТВАРИЛЕ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ФЕСТИВАЛУ РАДНИЧКОГ СПОРТА У БУГАРСКОЈ

ЕКИПЕ ИЗ СРБИЈЕ ОСТВАРИЛЕ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ФЕСТИВАЛУ РАДНИЧКОГ СПОРТА У БУГАРСКОЈ

Извор: Асоцијација спорт за све Србија На обали Црног мора, у популарном бугарском туристичком рисорту Св. Константин и Елена, Бугарска Радничка федерација „Спорт и здравље“, у периоду од 07-11. јуна 2023. године, организовала је 19. Међународни Фестивал радничког...

„HEDONIC TRAVEL“ летовање 2023

„HEDONIC TRAVEL“ летовање 2023

ИЗДВАЈАМО ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ЈКП БВК : АПАРТМАНСКИ СМЕШТАЈ У ГРЧКОЈ ПОПУСТ 10% на малопродајне цене (смештај и превоз) објављене на сајту www.hedonictravel.rs ПЛАЋАЊЕ НА ЈЕДНАКЕ МЕСЕЧНЕ ПРЕКО АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ ДО КРАЈА ГОДИНЕ...

Увећан износ позајмице

Увећан износ позајмице

Поштоване колегинице и колеге чалнови Независног синдиката обвавештавамо вас да је на последњој седници Извршног одбора синдиката донета одлука да се повећа новчана позајмица на максималних 150.000 динара, док је укупан износ задужења по свим основама сада износи...