Колективни уговор о раду

26/07/2020

Колективни уговор о раду је у најширем смислу резултат процеса колективног преговарања између радника, односно радничких синдиката и послодаваца, односно послодавачких организација. Та чињеница да је он резултат постигнуте сагласности социјалних партнера – радника и послодаваца, представља кључни извор његове правне и фактичке снаге. У том смислу, се може рећи да је колективни уговор најснажнији и најважнији инструмент аутономсног радног права, и у суштини упориште свих других инструмената радног права. Историјски посматрано, колективни уговор јесте први инструмент аутономног радног права и један од кључних извора радног законодавства.

У складу са Препоруком број 91 Међународне организације рада, под колективним уговором се подразумева: „сваки писани споразум који се односи на услове рада и запослења, закључен између, с једне стране послодавца, групе послодаваца, или једне или више организација послодаваца, и с друге стране, једне или више репрезентативних организација радника, или у одсуству таквих организација, представника заинтересованих радника, правоваљано изабраних и опуномоћених од стање ових последњих, саобразно националним прописима“.

У име радника колективни уговор закључује синдикат, или више репрезентативних синдиката, а на страни псолодаваца, послодавац у предузећу, односно послодавачка организација на гранском, националном или територијалном нивоу, у складу са прихваћеним моделом организовања синдиката и послодавачких организација.

Колективни уговор се обавезно закључује у писаном облику. Колективни уговор садржи облигациони и нормативни део. Облигациони део колективног уговора обухвата клаузуле синдикалне сигурности, клаузулу очувања социјалног мира, клаузулу о обавези социјалних партнера да делују на своје чланове да поштују закључени колективни уговор (на основу сопствених статутарних, програмских докумената и личног ауторитета и утицаја), клаузулу о примени мирних метода решавања радних спорова, клаузулу о партиципацији запослених у процесу одлучивања. Нормативни део колективног уговора садржи одредбе о правима, обавезама и одговорностима радника, о зарадама и другим примањима радника, о радном времену, о годишњем одмору, сигурности запослења, дисциплинској одговорности радника. Нормативни део колективног уговора остварује две фуннкције: а) заштитну функцију која се огледа у заштити слабије стране у процесу преговарања, а то су радници, од могућности да им економски јача страна – послодавци, наметне лошије услове. б) функција стандардизације је значајна зато што послодавцу омогућава да што прецизније и реалније израчуна трошкове радне снаге, као део укупних трошкова производње и његове конкурентности на тржишту. Послодавци, по правилу примењују одредбе колективног уговора и на оне раднике који нису чланови синдиката (тзв. Проширено дејство колективног уговора). Исто тако, у складу са законом, могуће је прописати и продужено дејство колективног уговора за све послодавце.

Постоји више критеријума за класификацију колективних уговора. Према нивоу закључивања могу бити колективни уговори на ниву предузећа, на нивоу гране и на националном нивоу. Према трајању, могу бити на одређено и неодређено време. Према предмету регулисања могу бити колективни уговори о зарадама, чији је главни део део о начину утврђивања и висини зарада, или колективни уговори о општим условима рада, који се баве питањима радног времена, одмора, здравља и безбедности на раду, отказног рока, сигурности запослења, решавања питања вишкова радника. Међусобни однос колективних уговора темељи се на принципу „ Ин фаворем лаборем“ (у корист радника) што значи да се увек примењују решења која су повољнија за раднике.

В.М.

 

Асоцијација успешно предводила екипе из Србије на спортским играма у Охриду

Асоцијација успешно предводила екипе из Србије на спортским играма у Охриду

Извор: Асоцијација спорт за све Србија, објављено 25.05.2022.год. У Охриду, Македонска Асоцијација „Спорт за све без граница“ и Друштво гимнастичких спортова „Партизан“ Ђевђелија успешно су реализовали програм 6. Међународних Спортских игара, у периоду од 18-22. маја...

„Master class“-припрема за малу матуру

„Master class“-припрема за малу матуру

ХИТ: КОМПЛЕТНА ПРИПРЕМА ОСМАКА ЗА МАЛУ МАТУРУ! 200  часова из свих 7 предмета на 12 рата!  Упис у току! ПОЧЕТАК: 01.ОКТОБРА! ВАШ ВОДИЧ  ЗА МАЛУ МАТУРУ Драги ученици, поштовани родитељи! Да ли знате: да је до МАЛЕ МАТУРЕ која се састоји од три теста (математика, српски...

Акција добровољног давања крви

Акција добровољног давања крви

Удружење добровољних давалаца крви ЈКП Београдски водовод и канализација, организује 25.05.2022.год. (среда) редовну акцију добровољног прикупљања крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије Свети Сава. Акција ће се одржати у пословним просторијама...

Конкурс – летовање 2022

Конкурс – летовање 2022

КОНКУРС Поштоване колегинице и колеге, Независни синдикат покреће акцију рефундирања дела трошкова за летовање чланова синдиката. У циљу превенције и  унапређења здравља чланова синдиката Извршни одбор синдиката донео је одлуку о расписивању конкурса. Право на...

1. Мај

1. Мај

Осам часова рада, осам часова одмора и осам часова културног образовања, нажалост још увек су само идеал и тежња многих радника код нас и у свету. Непоштовање устава, закона, уговора, различите, најчњшће лоше друштвене и историске околности довеле су до тога да права...

Светски дан безбедности и здравља на раду

Светски дан безбедности и здравља на раду

Данас 28. априла обележава се Светски дан безбедности и здравља на раду. Обележавање овог дана представља саставни део Глобалне стратегије за безбедност и здравље на раду. Стратегија је проистекла из закључка Међународне организације рада која је одржана 2003. године....

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Поштоване колегинице и колеге, желимо вам да предстојеће Васкршње празнике прославите у добром здрављу, срећи. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

8. Март – подела поклона

8. Март – подела поклона

Поштоване колегинице, обавештавамо вас да ће  подела осмомартовских поклона почети у уторак 08.03.2022. године, од 10 часова, у просторијама синдиката, Кнеза од Семберије 5а. Желимо вам да предстојећи празник, Међународни дан жена, прославите у добром здрављу и срећи....

Колективни уговор ЈКП Београдски водовод и канализација

Колективни уговор ЈКП Београдски водовод и канализација

Број 138 – 100 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 31. децембар 2021. На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) и чл. 5. и 69. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и...

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци... Били смо једни уз друге и у тешким и у оним мало лепшим временима. Ја са вама и уз вас више од четврт века, и ни једног тренутка нисам имала дилему да сам са правим људима и на правом месту. И сада, када после нешто више од 40 година рада...

Свети Сава – слава синдиката

Свети Сава – слава синдиката

Поштоване колегинице и колеге, чланови Независног синдиката, честитамо вам славу наше синдикалне организације празник Светог Саве, првог архиепископа, учитеља и просветитеља нашег народа. Надамо се да ћемо идуће године славу нашег синдиката прославити на традиционалан...

Божићна честитка

Божићна честитка

Поштоване колегинице и колеге, желимо вам да предстојеће Божићне празнике прославите у добром здрављу и срећи МИР БОЖИЈИ ХРИСТОС СЕ РОДИ