Колективни уговор о раду

26/07/2020

Колективни уговор о раду је у најширем смислу резултат процеса колективног преговарања између радника, односно радничких синдиката и послодаваца, односно послодавачких организација. Та чињеница да је он резултат постигнуте сагласности социјалних партнера – радника и послодаваца, представља кључни извор његове правне и фактичке снаге. У том смислу, се може рећи да је колективни уговор најснажнији и најважнији инструмент аутономсног радног права, и у суштини упориште свих других инструмената радног права. Историјски посматрано, колективни уговор јесте први инструмент аутономног радног права и један од кључних извора радног законодавства.

У складу са Препоруком број 91 Међународне организације рада, под колективним уговором се подразумева: „сваки писани споразум који се односи на услове рада и запослења, закључен између, с једне стране послодавца, групе послодаваца, или једне или више организација послодаваца, и с друге стране, једне или више репрезентативних организација радника, или у одсуству таквих организација, представника заинтересованих радника, правоваљано изабраних и опуномоћених од стање ових последњих, саобразно националним прописима“.

У име радника колективни уговор закључује синдикат, или више репрезентативних синдиката, а на страни псолодаваца, послодавац у предузећу, односно послодавачка организација на гранском, националном или територијалном нивоу, у складу са прихваћеним моделом организовања синдиката и послодавачких организација.

Колективни уговор се обавезно закључује у писаном облику. Колективни уговор садржи облигациони и нормативни део. Облигациони део колективног уговора обухвата клаузуле синдикалне сигурности, клаузулу очувања социјалног мира, клаузулу о обавези социјалних партнера да делују на своје чланове да поштују закључени колективни уговор (на основу сопствених статутарних, програмских докумената и личног ауторитета и утицаја), клаузулу о примени мирних метода решавања радних спорова, клаузулу о партиципацији запослених у процесу одлучивања. Нормативни део колективног уговора садржи одредбе о правима, обавезама и одговорностима радника, о зарадама и другим примањима радника, о радном времену, о годишњем одмору, сигурности запослења, дисциплинској одговорности радника. Нормативни део колективног уговора остварује две фуннкције: а) заштитну функцију која се огледа у заштити слабије стране у процесу преговарања, а то су радници, од могућности да им економски јача страна – послодавци, наметне лошије услове. б) функција стандардизације је значајна зато што послодавцу омогућава да што прецизније и реалније израчуна трошкове радне снаге, као део укупних трошкова производње и његове конкурентности на тржишту. Послодавци, по правилу примењују одредбе колективног уговора и на оне раднике који нису чланови синдиката (тзв. Проширено дејство колективног уговора). Исто тако, у складу са законом, могуће је прописати и продужено дејство колективног уговора за све послодавце.

Постоји више критеријума за класификацију колективних уговора. Према нивоу закључивања могу бити колективни уговори на ниву предузећа, на нивоу гране и на националном нивоу. Према трајању, могу бити на одређено и неодређено време. Према предмету регулисања могу бити колективни уговори о зарадама, чији је главни део део о начину утврђивања и висини зарада, или колективни уговори о општим условима рада, који се баве питањима радног времена, одмора, здравља и безбедности на раду, отказног рока, сигурности запослења, решавања питања вишкова радника. Међусобни однос колективних уговора темељи се на принципу „ Ин фаворем лаборем“ (у корист радника) што значи да се увек примењују решења која су повољнија за раднике.

В.М.

 

Полазак у први разред

Полазак у први разред

Независни синдикат свим првацима жели успешан почетак школовања, пуно нових другара, здравља и среће. Извршни одбор Независног синдиката донео је одлуку да се и ове године определе средства за помоћ члановима синдиката чија деца полазе у први разред основне школе....

Српска солидарност

Српска солидарност

Извор: Српска солидарност, објављено 20.09.2021.год. Играчке за малишане из предшколске установе Полетарац-Трговиште Успешно смо реализовали још једну хуманитарну акцију, овај пут у општини Трговиште. Захваљујући нашим пријатељима из Независног синдиката ЈКП...

Хуманитарни турнир

Хуманитарни турнир

Препознајући значај и потребу да се помогне онима којима је то неоходно, Независни синдикат је са великим задовољством прихватио позив да учествује на 14. хуманитарној спортској манифестацији „ВОЛИМ ДЕЦУ ИГРАМ ЗА ЗВЕЧАНСКУ“ која је посвећена деци без родитељског...

Сајт синдиката поново активан

Сајт синдиката поново активан

Поштоване колегинице и колеге, након неког времена сајт синдиката је поново активан. Потрудићемо се да у најкраћем временском року повратимо највећи део садржаја као и да додамо најважније информације које се тичу наших чланова  и свих заполсених у...

Свети Петар и Павле – Петровдан

Свети Петар и Павле – Петровдан

Поштоване колегинице и колеге, честитамо вам славу нашег предузећа, празник Светих Апостола Петра и Павла. Желимо вам да овај велики празник и дан нашег предузећа проведете пре свега у добром здрављу и срећи. НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ЈКП...

Грански колективни уговор

Грански колективни уговор

Грански колективни уговор је колективни уговор који се закључује између репрезентативног гранског синдиката и репрезентативног гранског удружења послодаваца. У теорији радног права, сматра се темељем централизованог система колективног преговарања. Овај модел...

Колективни уговор у предузећу

Колективни уговор у предузећу

Историјски посматрано колективни уговори се прво закључују на нивоу појединих предузећа и то представља почетак и темељ система колективног преговарања. У савременом друштву, у земљама са децентрализованим ссистемом колективног преговарања, колективни уговори у...

Колективни уговор

Колективни уговор

Колективни уговор (енгл. Цоллецтиве агреемент; нем. Коллективвертраг) – сваки уговор који се закључује у писаној форми између послодавца, групе послодаваца, једне или више организација послодаваца с једне стране, и једне или више радничких организација (синдиката) са...

Колективно преговарање (филозофија и механизам)

Колективно преговарање (филозофија и механизам)

Колективно преговарање засновано је на идеји да синдикат и послодавац имају могућност да у складу са законом, реше радне и друге међусобне односе. Колективно преговарање је процес који, у правилу, претходи утврдивању услова рада и склапању колективних уговора....

Колективно преговарање и јавни поредак

Колективно преговарање и јавни поредак

Колективно преговарање и јавни поредак  налазе се у односима међусобне функционалне повезаности и условљености. Ову чињеницу опредељује и потврђује заједнички историјски ток развоја јавног поретка и система и праксе колективног преговарања. Колективно преговарање је...

БУДИМО ОДГОВОРНИ – ПОШТУЈМО ПРОПИСАНЕ МЕРЕ

БУДИМО ОДГОВОРНИ – ПОШТУЈМО ПРОПИСАНЕ МЕРЕ

Независни синдикат наставио акцију поделе дезинфекционих средстава и заштитних маски До сада смо поделили преко четири хиљаде различитих средстава за дезинфекцију руку нашим члановима и запосленима. Почели смо са поделом заштитних маски за чланове синдиката и...

Колективно преговарање у Републици Србији

Колективно преговарање у Републици Србији

Колективно преговарање у Републици Србији Настанак колективног преговарања у Републици Србији везује се за период између два светска рата. У том периоду колективно преговарање као могућност било је предвиђено доношењем Закона о заштити радника Краљевине Југославије,...