Правилник о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара

26/01/2022

ПРАВИЛНИК
О ИЗДАВАЊУ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ ДОКУМЕНТА МИРИТЕЉА И АРБИТАРА
„Службени гласник РС“, број 1/2019.

Члан 1.
Овим правилником прописује се образац и садржај идентификационог документа миритеља и арбитара Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: идентификациони документ).

Члан 2.
Миритељи и арбитри Републичке агенције за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: Агенција), приликом обављања службених послова прописаних Законом о мирном решавању радних спорова (у даљем тексту: Закон), свој идентитет и својство доказују идентификационим документом.

Члан 3.
Идентификациони документ садржи следеће податке:
1) на предњој страни садржи:
(1) грб Републике Србије,
(2) назив „Република Србијаˮ,
(3) назив Агенције,
(4) назив „Идентификациони документˮ,
(5) фотографију имаоца идентификационог документа,
(6) име и презиме имаоца идентификационог документа,
(7) потпис имаоца идентификационог документа,
2) на полеђини садржи:
(1) серијски број издатог идентификационог документа,
(2) датум издавања идентификационог документа,
(3) рок важења идентификационог документа,
(4) потпис овлашћеног лица за издавање идентификационог документа.

Члан 4.
Образац идентификационог документа је правоугаоног облика, у виду вишеслојне картице, величине 85,6 x 54 mm и израђен је у потпуности од поликарбонатног материјала са уграђеним дуалинтерфејс чипом, који има минимум EAL5+ сертификат, плавих и црвених тонова на предњој и задњој страни обрасца.
Образац идентификационог документа израђен је у формату ID-1, у складу са важећим стандардима: ISO/IEC 7810 и ISO/IEC 10373.

Члан 5.
Заштитни елементи на обрасцу идентификационог документа су: микроштампа, УВ нити, сигурносна невидљива боја која под УВ светлом флуоресцира, апликација сигурносног дифракционог оптички варијабилног елемента јединствене оригинације са елементима државности Републике Србије.
Образац идентификационог документа одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о мирном решавању радних спорова

Закон о мирном решавању радних спорова

ЗАКОН О МИРНОМ РЕШАВАЊУ РАДНИХ СПОРОВА "Службени гласник РС", бр. 125/2004, 104/2009 и 50/2018. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 1. Предмет Члан 1. Овим законом уређују се начин и поступак мирног решавања колективних и индивидуалних радних спорова, избор, права и обавезе миритеља и...

Српска солидарност

Српска солидарност

Извор: Српска солидарност, објављено 20.09.2021.год. Играчке за малишане из предшколске установе Полетарац-Трговиште Успешно смо реализовали још једну хуманитарну акцију, овај пут у општини Трговиште. Захваљујући нашим пријатељима из Независног синдиката ЈКП...

Светски дан безбедности и здравња на раду

Светски дан безбедности и здравња на раду

Извор: Конфедерација слободних синдиката Очување безбедности и здравља на раду је значајно у било ком времену, а поготово сада - током актуелне пандемије. Због тога је данашњи, Светски дан безбедности и здравља на раду посвећен управо тренутној ситуацији и изазовима...

ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

Извор: Конфедерација слободних синдиката ПРАВИЛНИК О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ: Послодавци су дужни да донесу план примене мера до 10. августа 2020. године. Правилник се примењује на свим радним...

Вратимо планету људима

Вратимо планету људима

Извор: ЈКП Београдски водовод и канализација, објављено 03.06.2019. кликни за изворну вест Тема XI међународне научне конференције, одржане у организацији Високе струковне школе за предузетништво, а под покровитељством Министарства за заштиту животне средине Републике...

Спрема се рат за воду — Србија на путу капитулације

Спрема се рат за воду — Србија на путу капитулације

Извор: СПУТЊИК СРБИЈА, 14:04 22.04.2017, аутор Мира Канкараш Тркља кликни за изворну вест Недавна вест да ће се српска „Вода вода“ ускоро наћи и на тржишту Кувајта колико је обрадовала, толико је и отворила многа питања. Зашто је то једна од ретких фабрика воде које...

Борислав Боровић: Вода није за приватника

Борислав Боровић: Вода није за приватника

Извор: ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ,09. децембар 2015. 13:17 Кликни за изворну вест Приватизација водовода нигде није смањила цену и повећала квалитет. ЕУ истрајава на директиви о приватизацији водоснабдевања због лобирања корпорација окје виде прилику за одличну зараду. Европска...